Sözlükte "düşünce" ne demek?

1. Düşünme sonucu varılan, düşünmenin ürünü olan görüş, zihinsel yaratım, mütalaa, fikir, mülahaza, ide; bir kişiye, bir topluluğa, döneme özgü fikirler, öğreti.
2. Dış dünyanın insan zihnine yansıması; akıl, zeka.
3. Tasa, kaygı, sıkıntı; niyet, tasarıdüşünce

Düşünce kelimesinin ingilizcesi

adj. thinking, reasoning
n. sentiments, thinking, thought, belief, idea, opinion, mind, consideration, judgement [Brit.], judgment, apprehension, attitude, cogitation, conceit, counsel, fancy, remark, say so, sense, voice
pref. ideo

--Reklam--